Psycholog dziecięcy Elżbieta Krzyżowska - Nysa

Psychoterapeuta dziecięcy - Elżbieta Krzyżowska - Nysa

Prywatny

Psychoterapeuta dziecięcy


PROBLEMY DZIECKA:

Depresja w młodym wieku? Wydawać by się mogło, że ten problem dotyczy wyłącznie starszych osób, jednak często zauważamy objawy depresji również u dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta dziecięcy jest osobą, która w takiej oraz innych sytuacjach (moczenie nocne, autyzm, agresja) potrafi dojść do źródła zachowań depresyjnych lub agresywnych. Prywatny psycholog dziecięcy zaproponuje odpowiednią psychoterapię, rozpoznającą wewnętrzne, często również nieświadome motywy dziecka, a ich przepracowanie prowadzi do skutecznego usunięcia objawów. Jeżeli zauważyłeś u swojego dziecka jeden z ww. problemów, zapraszam do mojego gabinetu we Wrocławiu.

ADHD

Dziecko nie potrafi skupić się na jednym zadaniu, jest impulsywne, w nieprzewidywalny, nieadekwatny sposób reaguje na różne sytuacje, bywa agresywne, uparte i „nieznośne”, ma trudności w odnalezieniu się w klasie czy grupie rówieśniczej. ADHD to bardzo często diagnozowane zaburzenie u dzieci z nadpobudliwością ruchową, zmniejszoną koncentracją, deficytem uwagi, impulsywnością. Diagnoza często niestety nadużywana i choć jest to najczęściej badane zaburzenie psychiatryczne u dzieci i młodzieży -jego przyczyna nie jest znana. ADHD to często etykieta przypisywana dzieciom bardzo energicznym, które nie potrafią odnaleźć się w grupie rówieśniczej, mają problem ze skupieniem uwagi na jednym zadaniu. Symptomy, które wskazują na ADHD równie dobrze mogą być związane z emocjonalnymi problemami dziecka, które na swój sposób pokazuje najbliższym oraz otoczeniu co przeżywa i z czym boryka się w swoim wewnętrznym świecie. Dodatkowo etykieta ADHD, która wiąże się z określeniami typu: niegrzeczny, nieznośny, sprawiający kłopoty, agresywny, uparty, wpływa negatywnie na obraz samego siebie u dziecka.

Leczenie:

Psychoterapia umożliwia znalezienie źródeł objawów dzięki czemu praca z dzieckiem nakierowana jest na leczenie przyczyny zachowań, a nie samych objawów.

Nerwice dziecięce

Bóle brzucha, głowy, kołatanie serca, napady lęku, kłopoty ze snem, zaburzenia koncentracji, moczenie nocne, tiki nerwowe, napadowe jąkanie, zaburzenia mowy, zgrzytanie zębami, niechęć przed pójściem do szkoły, natręctwa, fobie. Źródłem objawów nerwicowych u dzieci jest lęk, z którym dziecko sobie radzi poprzez wypracowanie niektórych z wyżej wymienionych objawów. Z nieokreślonym, wszechogarniającym lękiem trudno sobie poradzić dlatego dziecko poprzez konkretny objaw znajduje rozwiązanie i odczuwa rodzaj ulgi. Specyficzną trudnością przy nerwicy jest to, że cała rodzina koncentruje się na objawach, a nie na lęku. Dziecko nie jest w stanie zapanować nad objawem, gdyż jest on automatyczną odpowiedzią psychiki dziecka na lęk.

Leczenie:

psychoterapia polega na nawiązaniu bezpiecznej relacji: psychoterapeuta – dziecko, dzięki której można dotrzeć do nieświadomych źródeł lęku dziecka. Przepracowanie lęku powoduje usunięcie objawu i przywrócenie dziecku właściwego tempa rozwoju.

ZESPÓŁ ASPERGERA

Dziecko wykazuje trudności w zabawie z innymi dziećmi, często chce narzucić rówieśnikom swoją wolę, przez co jest przez nich odrzucane i niezrozumiane. Ma problem z dostosowaniem się do zasad społecznych w przedszkolu, szkole, w miejscach publicznych. Dziecko reaguje bardzo silnymi emocjami na różne sytuacje, używa wyszukanego słownictwa, ma kłopot z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego, nie chce bawić się zabawą „na niby”, posiada nietypowe zainteresowania, źle reaguje na zmiany, nieprzewidywalne sytuacje, jest nadwrażliwe na bodźce słuchowe, węchowe, dotykowe, wykazuje problemy z koordynacją ruchową.
Zespół Aspergera jest całościowym zaburzeniem rozwoju obejmującym przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz szczególnie pochłaniające, obsesyjne zainteresowania. Tym co różni zespół Aspergera od autyzmu są brak opóźnienia rozwoju mowy oraz prawidłowy rozwój poznawczy. Zespół Aspergera koncentruje się głównie na nieumiejętności nawiązywania kontaktów społecznych, w czym mocno przypomina zachowania autystyczne. Dzieci z ZA bardzo szybko używają pięknego wysublimowanego języka do komunikowania swoich potrzeb i zainteresowań, od wczesnego wieku mają niesamowite pasje, dużo bardziej zainteresowane są literami czy cyframi niż zabawą z innymi dziećmi. Problemy zaczynają się kiedy dziecko znajdzie się w grupie rówieśniczej, w której nie potrafi się odnaleźć, wykazuje trudności w zabawie z innymi dziećmi czy w dostosowaniu się do zasad i norm społecznych, brak mu zdolności do empatii, reaguje silnymi emocjami na mało istotne zdarzenia.

Leczenie:

Praca psychoterapeutyczna opiera się na relacji terapeuta - dziecko dzięki której wypracowuje się usprawnienie zdolności społecznych dziecka.

„Każdy człowiek nosi w sobie świat zbudowany z tego wszystkiego, co sam zobaczył i pokochał; i jest w tym świecie coś, co sprawia, że człowiek ten nieustannie do niego wraca, choć ten czas już minął i wydawało się, że nauczył się żyć w świecie całkiem od tamtego różnym.” - Chateubriand

Kontakt


Sesje teraputyczne odbywają się w gabinecie:

Nysa
Gabinet Psychoterapii Elżbieta Krzyżowska

ul. Krakowska 1/2

NysaTel: 696-946-099

E-mail: ek.psychoterapia@gmail.com

Spotkasz nas